Bedrijven die vallen onder de Vlarem-wetgeving dienen in orde te zijn met heel wat wettelijke verplichtingen, zoals:
  • het opstellen van het integraal milieujaarverslag (luchtemissies, wateremissies, afvalstoffen)
  • het invullen van de aangifte heffing lozen afvalwater en winning grondwater
  • het opstellen van het jaarverslag van de milieucoördinator
  • Val-I-Pac
  • ...
Om hieraan te voldoen, kunt u zorgeloos terecht bij Nele Salomez Milieuadvies.

2009 Nele Salomez | Alle rechten voorbehouden | Wettelijk