Indien u dit wenst, kan Nele Salomez Milieuadvies de volgende door de wet vastgelegde taken voor uw onderneming uitvoeren:
 • het indienen van milieuvergunningsaanvragen, mededeling kleine verandering, meldingen
 • gemotiveerde aanvragen tot wijzigen vergunningsvoorwaarden (Vlarem I, artikel 45 of individuele afwijkingen)
 • aanvragen van erkenningen (bv erkenning als overbrenger)
 • jaarlijkse milieuadministratie (o.a. integraal milieujaarverslag, VMM aangifte, jaarverslag van de milieucoördinator)
 • opstellen van decretale milieuaudit
 • externe milieucoördinator
 • aanvaard deskundige voor stortplaatsen
De volgende diensten kunnen wij u eveneens aanbieden:
 • begeleiding interne milieucoördinator
 • begeleiding inzake milieuwetgeving
 • uitvoeren van een milieuaudit waarbij getoetst wordt of de inrichting voldoet aan de wetgeving
 • opvolgen nieuwe of gewijzigde milieuwetgeving op maat van het bedrijf
 • milieucommunicatie

2009 Nele Salomez | Alle rechten voorbehouden | Wettelijk